Correspondentie Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad heeft in het advies dd 9 nov om gezonde kinderen (6-35 mnd) en zwangeren ook te vaccineren met thiomersal en squaleen houdende vaccins Focetria dan wel Pandemrix, minister Klink op één van zijn vragen onjuist geïnformeerd. De bewuste vraag van de minister was of er reden was om zwangeren en kindjes met een ander adjuvansvrije vaccin te enten. Het het antwoord van de GezRaad aan de minister in het advies dd 9 nov. luidde dat dit niet aan de orde was omdat een dergelijk vaccin niet geregistreerd was en dus niet beschikbaar.

Advocaat Hellingman voor de Stichting MeerWetenOverFreek heeft de GezRaad schriftelijk op de onwaarheid van dit antwoord gewezen en hierover vragen gesteld, waarop werd toegegeven dat dit antwoord onjuist was. Het veiliger vaccin Celvapan, in sommige andere landen gebruikt voor deze groepen, zonder thiomersal en zonder squaleen, was immers al wel geregistreerd door EMEA en bij het CBG (College Beoordeling Geneesmiddelen). De GezRaad heeft nu een erratum op zijn eigen website moeten plaatsen.

De vraag van de minister naar mogelijke redenen om een adjuvansvrij vaccin te gebruiken voor deze groepen blijft echter nog steeds onbeantwoord. Daarom is 24 november een nieuwe brief van advocaat Hellingman uit gegaan naar de GezRaad waarin hierop wordt gewezen en om antwoord wordt gevraagd. Vreemd is wel dat het ministerie zelf e.e.a. kennelijk niet nagaat en aan de GezRaad vraagt. De gezondheidsraad blijft ook in zijn volgende brief het antwoord op de vraag schuldig.
De volledige briefwisseling namens de stichting MeerWetenOverFreek met de Gezondheidsraad is hier in te zien.

mvrgr, Jannes Koetsier, arts, med.adv. Stichting MeerWetenOverFreek,


08-10-2009: Tweede Kamervragen over Osterhaus

18-11-2009: Hellingman Bunders Advocaten aan De Gezondheidsraad

24-11-2009: De Gezondheidsraad aan Hellingman Bunders Advocaten

24-11-2009: Hellingman Bunders Advocaten aan De Gezondheidsraad

27-11-2009: Hellingman Bunders Advocaten aan Minister Klink

30-11-2009: De Gezondheidsraad aan Hellingman Bunders Advocaten