Info Stichting MWOF

Belangrijkste gegevens uit de statuten van de “Stichting Meer Weten Over Freek” (Stg MWOF)

 

Doelstelling en werkwijze van de stichting:

 

De Stg MWOF stelt zich tot doel om maximale duidelijkheid te verkrijgen inzake de oorzaak van het overlijden van Freek Hagoort drie dagen na vaccinatie en over mogelijke verbanden van vaccinaties met ernstige gezondheidsschade in het algemeen.

 

Daartoe kan de Stg MWOF alle middelen aanwenden die zij nodig acht, zoals onderzoek ook van andere cases, juridische middelen, publiciteit en al wat helpt om meer duidelijkheid te verkrijgen over mogelijke verbanden van vaccinaties met ernstige gezondheidsschade in het algemeen en bij Freek in het bijzonder.

 

De Stg MWOF zal resultaten van haar werk openbaar maken en profileert zich niet als voor- of tegenstander van vaccinaties. Stg MWOF doet geen uitspraken naar ouders omtrent het wel of niet of op latere leeftijd laten vaccineren van hun kinderen.

 

Stg MWOF werkt met vrijwilligers en kent donateurs.

Wanneer de Stg MWOF haar doel heeft bereikt, zal zij zichzelf opheffen en dan resterende gelden overmaken naar een nader bekend te maken goed doel, bijvoorbeeld gerelateerd aan slachtoffers van NAH (Niet Aangeboren Hersenschade, hetgeen soms een ernstig gevolg kan zijn van vaccinaties)