Sharing is caring!

Ziekten als mazelen, bof en kinkhoest zijn weer in opkomst. Er zijn de laatste tijd veel alarmerende verhalen in de media verschenen en er wordt nog steeds aangedrongen op voortzetting van het vaccineren.Toch worden steeds minder mensen gevaccineerd. Daarom wordt opgeroepen om vaccinatie verplicht te stellen.

Bekijk:

De afname van het aantal vaccinaties en de toename van het aantal mazelengevallen in Europa hebben de media ertoe gebracht te suggereren dat er een verband bestaat tussen de toename van het aantal mazelengevallen en de afname van het aantal vaccinaties.

  • In de media worden alleen supporters van de vaccinatie of de ouders van kinderen met de ziekte genoemd. Het feit dat kinderen een levenslange immuniteit hebben wordt niet genoemd.
  • Er wordt ook veel aandacht besteed aan een studie die zou hebben aangetoond dat duizenden sterfgevallen in Nederland zijn voorkomen door vaccinatie.
  • Maar is dit allemaal waar? Er is geen media-aandacht geweest voor een studie die aantoont dat routinevaccinaties, zoals BMR- en DKTP-injecties, na enkele jaren zijn verdwenen.

Immuniteit voor het leven met vaccin

Na deze periode kunnen mensen gewoon weer geïnfecteerd raken.

In de afgelopen 30 jaar is het aantal gevallen van kinkhoest geleidelijk toegenomen en een derde van de kinderen tussen 10 en 14 jaar loopt het risico om de bof te krijgen.

Alle mensen die bof, mazelen, rodehond of kinkhoest hebben gehad, hebben van nature een levenslange immuniteit.Als gevolg van immunisatieprogramma’s heeft een steeds kleinere groep een levenslange immuniteit, dus routinematige immunisatie biedt nooit een vergelijkbare bescherming, volgens onderzoekers van de Universiteit van Michigan.

Waardoor is het aantal gevallen aan het groeien in Amerika

De oorzaak van het groeiende aantal gevallen van kinkhoest in de Verenigde Staten en West-Europa (inclusief Nederland) is een recentere versie van het DKTP-vaccin, zegt hoofdonderzoeker Aaron King.

  • Dit is het te verwachten gevolg van de introductie van een niet zo perfect vaccin”, zegt Dr. King.
  • Zo lijkt het vaccin slechts 10 jaar lang bescherming te bieden tegen kinkhoest.

Waar moet je op letten bij onderzoek vaccin

Het aantal gevallen van bof is de afgelopen tien jaar ook toegenomen. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat de weerstand van het lichaam tegen het BMR-vaccin is verzwakt, zeggen onderzoekers van T.H. Chan School of Public Health op Harvard.

  • De toename van de bof wordt vooral waargenomen bij mensen tussen 18 en 29 jaar. Het overgrote deel van deze groep kreeg in de kinderjaren twee inentingen, die nu zijn stopgezet.